Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-46

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-19
Datum då anslag tas ner: 2023-05-11

Sekreterare: Kerstin Herbertsson