Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 55-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-14
Datum då anslag tas ner: 2023-07-06

Sekreterare: Kerstin Herbertsson