Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 14-16, 18-20 och 22-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-21
Datum då anslag tas ner: 2020-03-14

Sekreterare: Kerstin Herbertsson