Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-25
Datum då anslag tas ner: 2019-05-17

Sekreterare: Kerstin Herbertsson