Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens extra arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 179-182

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-21
Datum då anslag tas ner: 2021-01-12

Sekreterare: Kerstin Herbertsson