Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: åäö

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-01
Datum då anslag tas ner: 2019-10-23

Sekreterare: Test