Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: åäö

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-02
Datum då anslag tas ner: 2019-10-24

Sekreterare: Test