Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-09
Datum då anslag tas ner: 2019-10-01

Sekreterare: