Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-30
Datum då anslag tas ner: 2020-12-22

Sekreterare: