Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-21
Datum då anslag tas ner: 2019-11-12

Sekreterare: