Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-23
Datum då anslag tas ner: 2023-07-15

Sekreterare: