Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-08-21
Datum då anslag tas ner: 2023-09-12

Sekreterare: