Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-31
Datum då anslag tas ner: 2022-11-22

Sekreterare: