Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-09
Datum då anslag tas ner: 2021-12-31

Sekreterare: