Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-09
Datum då anslag tas ner: 2022-12-01

Sekreterare: