Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 226-249

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-30
Datum då anslag tas ner: 2020-11-21

Sekreterare: Linn Persson