Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-7

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-31
Datum då anslag tas ner: 2019-02-22

Sekreterare: Cattis Olsson