Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-30

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 8-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-13
Datum då anslag tas ner: 2019-03-07

Sekreterare: Patrik Skanser