Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 34-50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-11
Datum då anslag tas ner: 2019-04-02

Sekreterare: Lena Jarl