Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73-100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-06
Datum då anslag tas ner: 2019-05-28

Sekreterare: Lena Jarl