Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 101-123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-11
Datum då anslag tas ner: 2019-07-03

Sekreterare: Lena Jarl