Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 146-158, 164-168

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-09
Datum då anslag tas ner: 2019-10-01

Sekreterare: Lena Jarl