Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-140

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslag tas ner: 2019-10-11

Sekreterare: Lena Jarl