Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 170-194, 196-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-03
Datum då anslag tas ner: 2019-10-25

Sekreterare: Lena Jarl