Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 199-224

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-05
Datum då anslag tas ner: 2019-11-27

Sekreterare: Lena Jarl