Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 256-283

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-12
Datum då anslag tas ner: 2020-01-03

Sekreterare: Lena Jarl