Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-26

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-05
Datum då anslag tas ner: 2020-02-27

Sekreterare: Lena Jarl