Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-40

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-13
Datum då anslag tas ner: 2020-03-06

Sekreterare: Cattis Olsson