Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§76-110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-05
Datum då anslag tas ner: 2020-05-27

Sekreterare: Linn Persson