Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 136-165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-30
Datum då anslag tas ner: 2020-07-22

Sekreterare: Linn Persson