Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165-197

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-07
Datum då anslag tas ner: 2020-09-29

Sekreterare: Linn Persson