Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 244-245

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-24
Datum då anslag tas ner: 2020-10-16

Sekreterare: Linn Persson