Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 198-223

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-06
Datum då anslag tas ner: 2020-10-28

Sekreterare: Linn Persson