Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmatknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 250-277

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-27
Datum då anslag tas ner: 2020-12-19

Sekreterare: Linn Persson