Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 310-315

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-18
Datum då anslag tas ner: 2021-01-09

Sekreterare: Linn Persson