Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-09
Datum då anslag tas ner: 2021-03-03

Sekreterare: Linn Persson