Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 31-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-25
Datum då anslag tas ner: 2021-03-19

Sekreterare: Linn Persson