Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 64-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-30
Datum då anslag tas ner: 2021-04-21

Sekreterare: Linn Persson