Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 110-133 och §§ 135-145

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-05
Datum då anslag tas ner: 2021-05-27

Sekreterare: Linn Persson