Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 147-169

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-27
Datum då anslag tas ner: 2021-06-18

Sekreterare: Linn Persson