Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 170-201

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-17
Datum då anslag tas ner: 2021-07-09

Sekreterare: Linn Persson