Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 202-229 samt 231-235

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-08
Datum då anslag tas ner: 2021-09-30

Sekreterare: Johannes Pettersson