Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 236-262

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-28
Datum då anslag tas ner: 2021-10-20

Sekreterare: Linn Persson