Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 263-287

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-21
Datum då anslag tas ner: 2021-11-12

Sekreterare: Johannes Pettersson