Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 288-299 samt §§ 301-311

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-17
Datum då anslag tas ner: 2021-12-09

Sekreterare: Linn Persson