Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 315

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-25
Datum då anslag tas ner: 2021-12-17

Sekreterare: Linn Persson