Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 312-314 och 316

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-30
Datum då anslag tas ner: 2021-12-22

Sekreterare: Linn Persson