Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 317-335 och 337-348

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-13
Datum då anslag tas ner: 2022-01-04

Sekreterare: Linn Persson