Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 336

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-10
Datum då anslag tas ner: 2021-01-01

Sekreterare: Linn Persson