Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-12 och 14-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-31
Datum då anslag tas ner: 2022-02-22

Sekreterare: Hanna Söderberg